Your search results

Algemene Voorwaarden Spil Makelaars

Spil Makelaars is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Haarlem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer xxxxxxx.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.spilmakelaars.nl en de daarop aangeboden dienstverlening gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.