header_image

Your search results

Het beheren van onroerend goed is een tijdrovende zaak: denk alleen al aan het innen van de huur, onderhoud, reparaties en contractbeheer. Wij nemen u dat werk graag uit handen. Dat loopt van één enkele woning tot grote complexen huizen of bedrijfsgebouwen. Wij verzorgen de selectie en screening van huurders en sluiten huurovereenkomsten af. Wij letten op een tijdige betaling door huurder van de huurpenningen, onderhouden contact met de huurders en voeren controles uit. Op deze manier is uw financiële resultaat gewaarborgd, zonder dat u er omkijken naar heeft.

Commercieel beheer

 • Opname onroerend goed en bepalen huurprijs.
 • Het onroerend goed wordt breed gepresenteerd.
 • Potentiële huurders/kandidaten worden gescreend op inkomen en kredietwaardigheid.
 • Opmaken huurovereenkomst volgens ROZ-model.

Financieel beheer

 • Spil Makelaars registreert en verwerkt de ontvangsten en bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurpenningen.
 • Het innen van de huurpenningen, servicekosten en overige voorschot bedragen wegens leveringen en diensten.

Administratief beheer

 • Verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen inzake achterstallige bedragen.
 • In overleg met de opdrachtgever zal eventueel gebruik gemaakt worden van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau, indien juridische bijstand nodig is.
 • Spil Makelaars rapporteert periodiek aan de opdrachtgever.
 • Bij beëindiging van een huurovereenkomst wordt de huurder aansprakelijk gesteld in geval van beschadigingen en vermissingen, met inbegrip van de daarmee gemoeide kosten op de (ex)huurder c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde waarborgsom of verstrekte bankgarantie.
 • Jaarlijkse huurprijsaanpassingen en tevens schriftelijk voorstellen aan huurders.

Technisch beheer

 • In behandeling nemen van service aanvragen.
 • Inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties.
 • Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten.
 • Binnen maximaal 24 uur na een melding, melden aan de opdrachtgever van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, die direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken.

Voor al uw vragen of wensen kunt u ons uiteraard altijd bellen via 06 – 464 40 864 of mailen.